Filmer

2019-07-01 till 2019-07-15 Sankt Annas skärgård till Hanö

2019-07-15 till 2019-07-31 Hanö till Fehman i Tyskland

2019-08-01 till 2019-08-15 Fehman till Bruinsbuttel ( Kiel-kanalen )
2019-08-16-2019-08-31 Bruinsbuttel till Leuwarden ( Nordsjön )
2019-09-01 till 2019-09-12 Leuwarden till Willhelmstad
2019-09-13 till 2019-09-22 Willhelmstad till Le Havre
Stormar i Le Havre och rasa till Paris
Oktober 2019 del 1 Le Havre till Roscoff

Roscoff till Brest