The plan…

1 Juni – Avresa mot Stockholm.
? juni – Stockholm, Byte stående rigg.
1 Juli (?) – Mot främmande mål.